Detailhandel

Het gedeelte van Melmerpark dat bestemd is voor detailhandel bestaat uit een zestal gebouwen. De grootte van de gebouwen maakt het mogelijk dat meerdere bedrijven in één gebouw worden gehuisvest. Bedrijven kunnen zo optimaal profiteren van elkaars aanwezigheid en de aantrekkende werking daarvan. Door de vormgeving van de openbare ruimten en de structuur van de gebouwen zullen de bezoekers de verschillende gebouwen als één groot en gevarieerd centrum ervaren.

Een hoog bestedingsniveau en herhaalbezoek zijn de uitgangspunten voor het centrum. Het geheel moet een 'trekker' vormen waar mensen voor in de auto stappen en een aantal kilometers voor willen rijden. Het centrum moet zich onderscheiden in het aanbod; een selectie van aanvullende en vernieuwende assortimentsgroepen (producten en diensten) in combinatie met vermaak.

Er wordt gestreefd naar een goede mix van 'trekkers' en lokale zelfstandige ondernemers. Door een nieuw samengesteld assortiment van producten en diensten, afkomstig van leveranciers, inkoopcombinaties, franchiseorganisaties en lokale zelfstandig ondernemers stijgt de aantrekkingskracht van Melmerpark. Bezoekers uit de regio kunnen doorstromen naar de binnenstad en er ontstaan kansen voor actieve ondernemers voor 'joint ventures' met Melmerpark.